Tvorba software na zakázku

Tvorba software na zakázku

databázové aplikace na systému Microsoft SQL ServerTvorba otevřených, bezpečných a cenově dostupných softwarových aplikací na zakázku.

Nabízíme kompletní vývoj software na míru od analýzy, přes zpracování projektu, testování až po distribuci. Pečlivě sledujeme nejnovější trendy a novinky a dokážeme Vám tudíž pomoci najít nejvhodnější řešení, které je otvřené pro další rozšiřování a propojení s jinými softwarovými řešeními.

Optimalizace ceny

Díky našim zkušenostem, speciálním analytickým metodám zaměřeným na agilní programování apředpřipraveným komponentám jsme schopni realizovat vývoj za podstatně kratší dobu, což se také výrazně promítne v koncové ceně projektu a může Vám ušetřit značnou část rozpočtu.

Transparentnost a poradenství

Do projektu zapojíme i vlastní inovativní nápady, osvědčené postupy a návrhové vzory, abychom společně dosáhli úspěchu a daných cílů. V průběhu projektu Vám budeme k dispozici pro bezplatné konzultace a doladění řešení. Podrobně Vám vysvětlíme, jak bude celý vývoj probíhat a pomůžeme Vám přenést Vaši vizi v jasné zadání. Na základě nejnovější poznatků o chování uživatelů Vám pomohou zvolit nejvhodnější uživatelské rozhraní a navigaci v závislosti na typu aplikace.

100% garance

Testování věnujeme maximální úsilí a využíváme speciální metody, které dokážou odhalit i velmi skryté chyby, ale kdyby se přeci jen nějaká chyba v aplikaci vyskytla, v rámci záruky Vám ji zdarma odstraníme.

Žádné platby předem

U nás nekupujete zajíce v pytli – žádné zálohy předem, první platbu provádíte až při předání betaverze projektu.


Proč software na zakázku?

 • Chcete zvýšit produktivitu díky automatické identifikaci a inovativních technologií?
 • Máte unikátní vizi či know-how a nechcete dělat kompromisy a přizpůsobovat se standardním softwarovým řešením dostupným na trhu?
 • Chcete platit opravdu pouze za to, co využijete?
 • Máte natolik specifické podnikové procesy nebo podnikání, že si vyžadují vývoj software na míru pro jejich podporu?
 • Máte zavedený informační systém a potřebují ho doplnit o další funkce formou rozšířkení – např. doplnění o sběr dat na mobilních zařízení, propojení do internetu či intranetu či propojení s jinými systémy?

Poskytujeme tvorbu následujících aplikací na zakázku:

→ Desktopové aplikace (.NET, Microsoft SQL, MySQL)

Příklady aplikací: zejména speciální aplikace pro evidenci a vysledovatelnost se zaměřením na výrobu a logistiku

 Webové aplikace (ASP.NET, PHP, Microsoft SQL, MySQL)

Příklady aplikací: Pokročilé webové systémy, webové rozhraní k existujícím systémům, webové služby

 Mobilní aplikace (Android, Windows Mobile, Windows CE,  iOS) 

Příklady aplikací: Mobilní sběr dat, mobilní prodej, mobilní tisk na laserových a termotransferových tiskárnách


Postup při tvorbě efektivního, kvalitního a použitelného software

Business analýza zaměřená na potřeby zákazníka

Cílem business analýzy je na základě zmapování a přesného popisu současných procesů, případně také stavu automatizace procesů, identifikovat business potřeby a stanovit řešení business problémů. Výsledný dokument poté slouží zákazníkovi jako podklad k dalšímu rozhodování.

Součástí business analýzy je také sběr a prioritizace požadavků, což je jedna z nejdůležitějších fází projektu. Pokud by totiž nebyly nalezeny a popsány všechny požadavky nebo by došlo k jejich nepochopení, je téměř nemožné efektivně dosáhnout cílů projektu.
Proto této fázi projektu věnujeme maximální úsilí, využívám nejnovější metodiky agilního programování a velmi pečlivě rozebíráme všechny drobné aspekty, abychom dosáhli maximálního pochopení a mohli navrhnout inovativní řešení, které nejen plně splňuje aktuální požadavky, ale současně je připraveno pro budoucí změny a umožní další růst s ohledem na perspektivu.

Návrh systému a architektury

Identifikované požadavky slouží k modelování logiky budoucí aplikace. Pomocí modelovacího jazyka je sestaven logický model  připravované aplikace/projektu a také jsou zpracovány návrhy uživatelského rozhraní.
Následně proběhne návrh architektury, který obvykle vychází ze zpracované analýzy a je dalším krokem nad připravenými modely. Připravuje se fyzický model tříd, fyzický datový model a návrhy modulů a komponent připravovaného systému.

Prototyp, vývoj a testy

Prototyp je vynikajícím nástrojem pro představení vybraných částí připravovaného systému zákazníkovi. Tato ukázka vybraných částí navrhovaného systému slouží k tomu, aby zákazník rychle získal představu o klíčových částech systému a mohl provést případné upřesnění nebo rozšíření projektu/aplikace ještě před vlastním programováním celé aplikace.

Po potvrzení záměru na prototypu dochází k vlastnímu vývoji ve zvoleném programovém prostředí s využitím profesionálních podpůrných vývojových nástrojů, frameworků apod. V průběhu vývoje a před předáním k akceptačním testům probíhá rozsáhlá škála testů, které ověřují funkčnost jednotlivých komponent, jejich vzájemnou součinnost, dodržení výkonových a bezpečnostních parametrů, případně rozhraní na další systémy.

Akceptační testování a školení

Z pohledu zákazníka je akceptační testování velmi důležitou fázi projektu. V této fázi probíhá testování reálnými uživateli, na jehož základě probíhá vyhodnocení, jestli systém odpovídá definovaným požadavkům. Testování probíhá nad reálnými scénáři používání aplikace a tudíž je možné také dobře otestovat uživatelskou přívětivost a použitelnost  aplikace.

Nasazení

V této fázi proběhne zprovoznění dodávaného systému/aplikace na produkčních strojích, ať už jsou u zákazníka nebo jsou hostovány v rámci outsourcingu.  Součástí nasazení může být i přípradná integrace s dalšími aplikacemi, ze kterých mohou být čerpána některá data, nebo naopak, kam je potřeba zpracovávaná data pravidelně přenášet.

Proč si vybrat nás?

 • Doživotní záruka na rozvoj software
 • Garance nízkých cen
 • Bezplatná business analýza požadavků
 • Rychlé vyhotovení díky předpřipraveným komponentám
 • Inovativní řešení připravené pro budoucnost
 • Využití nejmodernějších technologií poskytující vysokou efektivitu a úroveň zabezpečení
Máte-li dotazy  nebo chcete-li si vyžádat konkrétní cenovou nabídku, můžete se na nás obracet telefonicky anebo emailem na adresu info@elitecsoftware.cz