Systém pro řízení a evidenci skladů E-WMS

Systém pro řízení a evidenci skladů E-WMS

Systém pro řízení a evidenci skladůProcesně orientovaný systém pro řízení skladů, který zajišťuje podporu logistických operací jako nadstavba podnikového ERP systému. Systém je založen na jednoznačné identifikaci produktů čárovými kódy. Pracovníci používají mobilní bezdrátové terminály s integrovaným snímačem čárového kódu (případně vozíkové terminály a ruční skenery), jejichž prostřednictvím zaznamenávají skladové operaci a současně dostávají ze systému pokyny pro výkon své činnosti.

 Terminálová aplikace

Aplikace pro mobilní terminály s operačním systémem Android/Windows Mobile.
Terminálová aplikace slouží pro sběr a validaci dat o provádění skladových operacích, případné nesrovnalosti jsou identifikovány vizuální a akustickou signalizací. Nasbíraná data včetně přesné identifikace obsluhy, místa, produktu a času budou v okamžiku dostupnosti bezdrátové sítě Wi-Fi dávkově přeneseny a transakčně zpracovány v datovém úložišti na serveru. Obsluha bude informována o případných neshodách a dalších pokynech. Terminálová aplikace bude současně umožňovat nouzový off-line provoz pro případ technických problémů.

Podporovaná skladové operace:

 • Příjem s podkladem
 • Vyskladnění s podkladem
 • Přeskladnění
 • Inventura
 • Informace  o zboží

PC aplikace

PC aplikace bude sloužit k vytváření sestav o provedených operacích, dohledatelnost a také pro správu systému a uživatelů.

ZÁKLADNÍ FUNKCIONALITA:

 • Přehled a detailní data o skladových operacích viz výše
 • Zpětná dohledatelnost produktů včetně informací o obsluze, času a místu
 • Zálohování a archivace dat
 • Správa uživatelů
 • Podrobné protokolování
 • Výkonové sestavy

SERVEROVÁ APLIKACE

Slouží zejména pro zprostředkování a řízení dat a komunikace mezi terminálovou aplikací a datovým úložištěm. Současně  zpracovává import a export dat do informačního systému v podobě XML souborů.

Máte-li dotazy  nebo chcete-li si vyžádat konkrétní cenovou nabídku, můžete se na nás obracet telefonicky anebo emailem na adresu info@elitecsoftware.cz