Automatická identifikace a automatizace

Automatická identifikace a automatizace

automatická identifikace

Nabízíme otevřené softwarová řešení pro automatickou identifikaci dle standardu GS1 za účelem zvýšení produktivity a zajištění vysledovatelnosti, nebo-li traceability, pomocí identifikace čárovými kódy, RFID tagy, automatického sběru dat a jejich sdílení s obchodními partnery.

Hlavní oblasti využití systémů automatické identifikace:

Základní identifikační prvky

GTIN

Globální číslo obchodní položky (Global Trade Item Number) slouží k  identifikaci obchodních položek, přičemž za obchodní položku je v tomto případě považováno zboží (nebo služba), ke kterému se vztahují určitá kmenová data a které lze ocenit, objednat nebo fakturovat v jakémkoliv místě logistického řetězce. Jsou využívány standardní datové struktury GTIN-8, GTIN-13, GTIN-14 (případně americké GTIN-12), a to v provedení čárového kódu EAN/UPC, ITF-14 a část symbolů GS1 DataBar (pouze identifikace) nebo GS1-128, GS1 DataBar a GS1 DataMatrix, které navíc umožňují prostřednictvím aplikačních identifikátorů kódování dalších logistických informací ve strojově snímatelné podobě.

 GLN 

Globální lokalizační číslo (Global Location Number) slouží  výhradně k identifikaci objektů nebo subjektů v rámci logistického řetězce. Lze pro něj používat pouze standardní 13ti místnou číselnou strukturu, která začíná vždy (při zarovnání zleva) Company prefixem, tedy národním prefixem a identifikačním číslem firmy. Následující číslice jsou strukturovány podle uvážení a potřeb konkrétní organizace.  Součástí každého globálního lokalizačního čísla je kontrolní číslice vypočítaná standardním algoritmem Modulo 10.

SSCC kód

Pro unikátní identifikaci logistických jednotek (palet, kontejnerů) formou pořadového číslování jeurčen sériový kód logistické jednotky – SSCC (Seriál Shipping Container Code). Je povinně součástí každé logistické etikety v provedení čárového kódu GS1-128. Existuje mnoho důvodů proč použít SSCC. Mezi nejpřesvědčivější důvody použití SSCC patří urychlení procesu při odeslání a příjmu vašich produktů.

GDTI (Global Dokument Type Identifier)

GDTI je určen ke globálně unikátní identifikaci dokumentu. V rámci třináctimístné struktury obsahuje GDTI „prefix společnosti“ a vlastní identifikační sekvenci. Dále může následovat volitelné – nepovinné sériové číslo, které umožňuje vydavateli jednoznačně identifikovat každý jednotlivý výtisk daného dokumentu.

Globální identifikátor vratné položky (GRAI – Global Returnable Asset Identif) je určen pro identifikaci vratných obalů, jako jsou např. pivní sudy, tlakové lahve, plastové palety či přepravky atd. Usnadňuje sledování a inventarizaci těchto položek. Obsahuje unikátní „Company prefix“, identifikaci položky a nepovinné, jedinečné sériové číslo nebo alfanumerickou kombinaci.

GSRN (Global Servis Relation Number)

GSRN slouží k jedinečné identifikaci relačního čísla služeb. Používá se výhradně k určení vztahu mezi poskytovatelem a příjemcem individualizovaných služeb. Relační číslo služeb je přidělováno poskytovatelem služeb.

GIAI – Global Individual Asset Identifier

Globální identifikátor majetku je určen k evidenci veškerého majetku včetně vratného majetku, který nevyžaduje kategorizaci.Majetek označený GIAI je jednoznačně identifikován prostřednictvím „Company prefixu“ a evidenčním číslem. Usnadňuje evidenci a inventární kontrolu jednotlivého majetku a záznamy o majetku. Možné použití zahrnuje evidenci majetku jako jsou měřící zařízení, elektronické vybavení, požární výzbroj, případně evidenci strojů a jejich příslušenství v půjčovnách.

Upozornění: GIAI nesmí být použit v zastoupení GTIN; např. při transferu mezi společnostmi není možno vyřizovat s využitím tohoto typu evidence objednávku majetku.

GSIN – Global Shipment Identification Number

Identifikační číslo zásilky je celosvětově jedinečné číslo, které označuje logistické jednotky pro účely přepravy zásilky. Může být použito všemi subjekty v logistickém řetězci jako reference při komunikaci, např. ve zprávách EDI, jako reference zásilky nebo jako číslo nákladového listu dopravce. Identifikační číslo zásilky může být ve vhodných případech zpracováno jako samostatná informace nebo zároveň s identifikačními údaji stejné jednotky.

Další informace o čárových kódech získáte kliknutím na tento odkaz.

Máte-li dotazy  nebo chcete-li si vyžádat konkrétní cenovou nabídku, můžete se na nás obracet telefonicky anebo emailem na adresu info@elitecsoftware.cz