Mobilní prodej

Mobilní prodej

Tvorba software na zakázkuProdejci, technici a pracovníci zajišťující distribuci zboží k zákazníkovi tráví většinu času na cestách, mimo kancelář, tedy obvykle i bez přístupu k počítači, a tudíž i k informačnímu systému podniku.  A právě „v terénu“ vzniká řada důležitých informací o zákaznících, konkurenci, prodeji zboží atd. Jejich zaznamenání přímo na místě a přímo v elektronické formě zajistí aktuálnost, správnost a rychlé předání do ERP systému k dalšímu zpracování a může výrazně zvýšit produktivitu a přesnost informací.

Webová aplikace

Správa číselníků odběratelů, ceníků, uživatelů buďto ručním zadáním nebo importem z xls, db, xml

Terminálová aplikace

PDA/Tablet

Podporovaná funkcionalita:

  • Nový doklad      (tvorba nových dokladů)
  • Ceník            (seznam ceníkových karet, informace o zboží, obrázky zboží)
  • Adresář      (seznam zákazníků a dodavatelů)
  • Doklady      (zobrazení a editace vystavených dokladů)
  • Sestavy       (různé sestavy o prováděných aktivitách)
  • Tisk                (tisk dokladů přes bluetooth, sériový port a WIFI)