Sledování a odvádění výroby

Sledování a odvádění výroby

Modulární otevřený systém evidence výrobních operací slouží k evidenci provádění a odvádění výrobních operací za pomocí snímačů čárových kódů a panelového terminálu. Systém kromě jiného zajišťuje evidenci odpracované doby pracovníků na jednotlivých zakázkách, treceabilitu (vysledovatelnost), poskytuje doprovodné materiály (normy, technologické postupy apod.), naviguje pracovníky při provádění operací, poskytuje podrobné zprávy o produktivitě, snižuje chybovost a zvyšuje produktivitu pomocí prvků automatické identifikace a automatizace.

Podporovaná funkcionalita:

Správa číslníků: pracovníků, výrobních operací, technologických postupů, materiálu vstupujícího do výroby a výrobních strojů použitelných při výrobě. Ruční zadávání, import z XLS, databáze, XML

Další funkce: evidence rozpracovanosti výrobních dávek, komunikace s pracovními stanicemi, interface do IS, vyhodnocování výstupů z výroby v podobě sestav a grafů.

Na displeji jsou zobrazovány pokyny a požadavky na vstup dat (např. požadavek na výběr výrobní dávky, požadavek na zadání výrobní operace, atd.).

Pracovník se přihlásí k pracovní stanici pomocí ID karty s čárovým kódem nebo pomocí klávesnice. Veškerá následně zaznamenaná činnost na výrobní dávce, např. odepsání výrobní operace, je evidována na pracovním výkazu přihlášeného pracovníka:

  • zadání kódu výrobní dávky / zakázky
  • zadání kódu výrobní operace
  • započetí / pozastavení / ukončení výrobní operace
  • vstup materiálu do výroby
  • vstup zařízení použitých při výrobní operaci
  • evidence počtu pracovníků provádějících výrobní operaci
Máte-li dotazy  nebo chcete-li si vyžádat konkrétní cenovou nabídku, můžete se na nás obracet telefonicky anebo emailem na adresu info@elitecsoftware.cz