EAN kód

EAN kód

obsah/logistika/ean-13

EAN kód

Čárové kódy EAN slouží k identifikaci spotřebitelských, obchodních artiklů. Zkratka EAN znamená European Article Number. Nejčastější EAN kód a pravděpodobně nejčastější čárový kód vůbec je EAN-13, který byl definován standardizační organizací GS1.

Kódy EAN-13 jsou používány po celém světě k označování jednotlivých druhů zboží. Upravená podoba tohoto kódu například umí uchovávat ISBN kódy knížek nebo ISSN kódy časopisů a jiných periodik. Z kódu EAN-13 lze zjistit zemi původu výrobce nebo způsob užití daného zboží. Méně jsou používány kódy EAN-8, které jsou vyhrazeny a používány pro menší položky, na které je problém umístit 13místný kód, jako jsou třeba cukrovinky.

Typ: Lineární, spojitý, numerický – zakódovatelné znaky: 0 až 9 dle ASCII (48-57).

Délka datového pole: Pevná – 13 znaků; pole dodatkového symbolu může následovat.

Struktura kódu zleva: 3 pozice mezinárodního prefixu (pro ČR 859) + 4 až 6 pozic neměnné identifikace firmy (smluvně přidělena GS1 Czech Republic) + 3 až 5 pozic identifikace položky (definovaná firmou) + K, povinná kontrolní číslice.

Závazný formát symbolu: Levá ochranná zóna + levý ochranný znak + šest datových znaků + středový ochranný znak + šest datových znaků + pravý ochranný znak + pravá ochranná zóna. Krajní levý datový znak (13. pozice) je zakódován nepřímo a do struktury formátu nezasahuje.

Výška čar všech ochranných znaků přesahuje spodní linii čar symbolu o 5X*.

Číslicové vyjádření: Umístění 1X od spodní linie čar. Výška číslic je zahrnuta do celkové výšky symbolu a při jmenovité velikosti činí 2,75 mm; první levá číslice je předsazena před levý ochranný znak do oblasti ochranné zóny 5X od krajní čáry ochranného znaku.

 

Symbol EAN-13Technické údaje
Jmenovitá šíře X (100%)0,33 mm
Jmenovitý rozměr (š x v)37,29×26,26 mm
Rozměrové možnosti **80-200 %
Ochranná zónaLevá: 11X Pravá: 7X
Ochranná zóna horníMin. 1X
Min. kvalitativní stupeň1,5/06/670

* Modul „X“ je základním prvkem konstrukce symbolu – představuje šíři nejslabší čáry, mezery.
** Detaily konzultujte s GS1 CR.